PRIVACY STATEMENT

Dit Privacy Statement informeert je over hoe Boostcamp Amsterdam omgaat met persoonsgegevens die zij verwerkt voor de producten en diensten die Boostcamp Amsterdam biedt (hierna: ‘de Producten’). Boostcamp Amsterdam biedt mensen onder andere een platform om hen te helpen fit te worden. Hiertoe verwerkt zij persoonsgegevens, waaronder gegevens over de fysieke gesteldheid van mensen, zoals het lichaamsgewicht. Het is daarom belangrijk te weten dat Boostcamp Amsterdam zorgvuldig met je persoonsgegevens omspringt, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft. We maken daartoe gebruik van de diensten van Virtuagym, dat is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer 1524272. Dit Privacy Statement is van toepassing, in combinatie met de Algemene Voorwaarden, op alle gebruikers van de Producten, ongeacht of zij geregistreerd zijn of niet.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn de gegevens die informatie bevatten over een persoon (dus geen bedrijf), die aan de hand van die gegevens identificeerbaar is. Je kunt hierbij denken aan je naam, adres en telefoonnummer. Ter bescherming van je privacy zijn er regels opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die instellingen verplichten zorgvuldig om te springen met deze gegevens.

3. Hoe gebruikt Boostcamp Amsterdam je persoonsgegevens?

We hebben, net als jij waarschijnlijk, een hekel aan spam en zullen je daarom zo min mogelijk e-mailen over updates van de producten.
Alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven kan Boostcamp Amsterdam je benaderen voor nieuws, aanbiedingen en kortingen van partners van Boostcamp Amsterdam. Boostcamp Amsterdam verstrekt verder alleen gegevens aan derden indien zij daartoe op grond van de wet is verplicht.

4. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Boostcamp Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Sander van Haarlem is de Functionaris Gegevensbescherming van Boostcamp Amsterdam. Hij is te bereiken via info@boostcampamsterdam.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Boostcamp Amsterdam verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Om onze diensten te verlenen en/of te factureren
2. Om uw bestellingen af te handelen en je te informeren over het verloop daarvan
3. Om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten of bellen)
4. Om je in ons systeem te kunnen vinden bij het doen van een aankoop (account aanmaken).
5. Om te controleren of je de betaling is voldaan alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
6. Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
7. Om je identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

– Boostcamp Amsterdam verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Boostcamp Amsterdam verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

2,3,7

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Boostcamp Amsterdam verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Gezondheid

1

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Boostcamp Amsterdam bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Boostcamp Amsterdam verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Boostcamp Amsterdam gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Waarom gebruiken wij cookies?
Om jouw vroegere activiteiten op de site te registreren, om jou bij jouw volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@boostcampamsterdam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Boostcamp Amsterdam zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Boostcamp Amsterdam wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Boostcamp Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@boostcampamsterdam.nl

Opgesteld: 24 mei 2018